Geschiedenis

De “Gemengde Zangvereniging Niervaert”, zoals het koor officieel heet, werd op 30 april 1948 opgericht door het toenmalig hoofd van de school, de heer S. van Gils, naar aanleiding van een succesvolle bonte avond voor militairen die terugkeerden uit Nederlands Oost-Indië.
Binnen een tijdsbestek van enkele jaren werd hij als dirigent opgevolgd door achtereenvolgens de heren A. Andrik en J. Struys. In 1956 nam de heer Wim Hommel op 22-jarige leeftijd de muzikale leiding van het koor op zich. Hij deed dat met groot enthousiasme gedurende maar liefst ruim 42 jaar. Onder zijn bekwame leiding kwam het koor tot grote bloei en leverde een aantal schitterende prestaties. In zowel 1977 als 1979 werd een langspeelplaat uitgebracht van uitmuntende kwaliteit. Het koor nam deel aan vele festivals, waaronder het AVRO-koorfestival en promoveerde uiteindelijk naar de B-afdeling; door insiders erkend als een prestatie van formaat. Ook verzorgde het koor meerdere optredens voor radio en tv. Vaste optredens waren het jaarlijkse zomer- of najaarsconcert, het Oecumenisch kerstconcert en de kerstnachtmis.
Na het afscheid van Wim Hommel in 1999 nam Christ Vergouwen uit Oudenbosch de leiding over tot oktober 2003. Door de welwillende invaller Martin Cornelissen uit Breda kon het koor blijven repeteren tot januari 2004 toen de huidige dirigent Patrick van Dessel, woonachtig in Rotterdam, het stokje overnam. Vanaf die tijd houdt het koor zich ook bezig met moderne muziek, zelfs uit de 21ste eeuw, zoals de Missa Brevis van Jacob de Haan, en composities van de dirigent zelf.

Optredens

Het koor treedt regelmatig op in de regio. In 2006 hebben we samen met DetoBrass onze medewerking verleend aan het lustrumconcert van Het Dutch Christian Choir uit Roosendaal. In december van dat jaar is in samenwerking met Dameskoor Avanti, het Alphens Mannenkoor en Zangvereniging Eendracht uit Standdaarbuiten het WeihnachtsOratorium van H. F. Müller uitgevoerd in Alphen, Standdaarbuiten en Klundert. In 2007 hebben we op 10 juni de Viering van het Sacrament van Niervaert opgeluisterd, samen met DetoBrass.Verder traden we op tijdens het Bottekreekconcert in Klundert op 22 september en op 15 december tijdens “Klundert bij kaarslicht”. In 2008 vierden we ons 60-jarig jubileum, met als hoogtepunt tijdens het jubileumconcert de presentatie van onze cd. Ook in 2009 verleenden we onze medewerking aan de Viering van het Sacrament van Niervaert. Op 25 oktober en 15 november verzorgden we een uitwisselingsconcert met Gemengde Zangvereniging Euterpe uit Rijen, en op 24 december werd in Dordrecht de Kerstnachtmis gezongen.

Background - Niervaert Koor